Flame Cabel Pasta I do rur niepalnych

Flame Cabel Pasta I jest jednoskładnikową pastą pęczniejącą, którą zabezpiecza się przejścia przez ściany i stropy rur stalowych i żeliwnych bez izolacji . Masą można również zabezpieczać rury palne o małych średnicach, do 40mm. Powłoka, pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury, w warunkach pożaru pęcznieje i tworzy na zabezpieczonej powierzchni spienioną, ogniochronną warstwę termoizolacyjną.

Dzięki Flame Cabel Pasta I można bardzo szybko i tanio wykonać zabezpieczenie przejść rur niepalnych. Uzyskana w ten sposób klasa zabezpieczenia to EI120

Do 1 opakowania w komplecie wysyłamy 10 szt tabliczek. Jeśli potrzebujesz zakupić dodatkowe naklejki, przejdź tutaj.

Produkt wodorozcieńczalny.