Kołnierz ogniochronny CarboCollar do EI120

Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC przeznaczony jest do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez
ściany lub stropy, przez które przechodzą rury o średnicy ≤ 400 mm wykonane z:

  • tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC)
  • miedzi i stali, w izolacji z elastycznej pianki elastometrycznej (FEF)

lub rury wykonane z:

  • PVC z kablami z izolacją PVC biegnącymi wewnątrz rury PVC,
  • PVC z rurami PP biegnącymi wewnątrz rury PVC izolowane otuliną

Przegrody, przez które przeprowadza się instalacje, powinny spełniać następujące warunki:

  • Ściany sztywne – ściany wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, cegły pełnej, cegły dziurawki lub kratówki, o grubości mnie mniejszej niż 125mm i gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3.
  • Ściany podatne – ściany o grubości nie mniejszej niż 125mm, o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych lub drewnianych, z obustronną okładziną z co najmniej dwóch płyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF wg EN 520, o grubości nie mniejszej niż 12,5 mm każda. W ścianach o konstrukcji szkieletowej z kształtowników drewnianych żaden element przejścia ogniochronnego nie powinien znajdować się bliżej niż 100mm od kształtownika, a wolna przestrzeń pomiędzy uszczelnionym przejściem ogniochronnym a kształtownikiem powinna być w całości wypełniona izolacją klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg EN13501-1, o szerokości nie mniejszej niż 100mm.
  • Stropy sztywne – stropy wykonane z betonu lub betonu zbrojonego, o grubości nie mniejszej niż 150mm i gęstości nie mniejszej niż 1700 kg/m3.

Kołnierz ogniochronny CarboCollar – dostępne rozmiary:

Podane poniżej rozmiary odpowiadają średnicy zewnętrznej rury (w przypadku rur metalowych w izolacji należy dodatkowo uwzględnić grubość otuliny!).

⌀25 mm, ⌀32 mm, ⌀48 mm, ⌀55 mm, ⌀68 mm, ⌀82 mm, ⌀90 mm, ⌀110 mm, ⌀125 mm, ⌀135 mm, ⌀160 mm, ⌀200 mm*, ⌀250* mm, ⌀315 mm*, ⌀350 mm*, ⌀400 mm*
* przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie dostępności kołnierzy o rozmiarach od ⌀200 mm do ⌀400 mm

CarboCollar CC jest kołnierzem stosowanym do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych oraz rur metalowych przez ściany i stropy. Kołnierze CarboCollar CC składają się z jednej lub kilku warstw wkładów pęczniejących, wykonanych na bazie grafitu, umieszczonych w zewnętrznej osłonie z nierdzewnej blachy stalowej. W kołnierzach o średnicy większej niż 160 mm, wkład pęczniejący może być dodatkowo zabezpieczony bawełnianą siatką tkaną. Stalowa osłona kołnierza jest wyposażona w klamrę (służącą do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze) oraz w uchwyty montażowe z otworami, przez które przeprowadzane są łączniki rozporowe, mocujące kołnierz do przegrody. Liczba uchwytów montażowych jest dostosowana do rozmiarów kołnierza. Kołnierze są dostarczane w formie gotowych wyrobów, bez łączników rozporowych. Kołnierz umieszcza się wokół rury, zamyka, a następnie przymocowuje do przegrody za pomocą łączników, których liczba zależy od średnicy kołnierza.

Kołnierze dostarczane są wraz z nalepkami identyfikacyjnymi (1 kołnierz = 1 naklejka), które umieszcza się w odległości nie większej niż 25 cm od wykonanego przejścia.