Opaska ogniochronna CarboWrap do EI120

Opaska ogniochronna CarboWrap CW składa się z torebki zewnętrznej, wykonanej z folii PCV oraz z wypełnienia w postaci jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego. Przeznaczona jest do wykonywania uszczelnień ogniochronnych od EI90 do EI120 przejść rur palnych przez przegrody wykonane z cegły, betonu, betonu komórkowego (w przypadku przejścia przez GK zastosuj kołnierze ogniochronne). Opaski ogniochronne CarboWrap CW przeznaczone są do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy przez które przechodzą pojedyncze rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o średnicy ≤ 160 mm.

Opaski ogniochronne stosuje się wewnątrz ścian i stropów. Opaski ogniochronne zapewniają łatwość i szybkość montażu, zarówno w ścianach jak i w stropach.  Zastosowanie opasek umożliwia połączenie doskonałej dwugodzinnej ochrony przed przenikaniem ognia z estetycznym wyglądem wykończenia ścian i sufitów (opaska jest całkowicie ukryta w ścianie/stropie). Po zamontowaniu opaski, powstałe wolne przestrzenie wypełnia się zaprawą cementową, nie jest wymagane stosowanie żadnych dodatkowych specjalnych mas lub zapraw.

Opaska ogniochronna CarboWrap – dostępne rozmiary:

Podane poniżej rozmiary odpowiadają średnicy zewnętrznej rury.

⌀55 mm, ⌀82 mm, ⌀110 mm, ⌀125 mm, ⌀160 mm

Opaska ogniochronna CarboWrap – zalety stosowania:

Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania opasek jest uniknięcie ponoszenia kosztów dodatkowych materiałów pomocniczych (np. wełny mineralnej czy zamocowań). Zastosowanie opasek powoduje również redukcję hałasu wywołanego przesuwaniem się rur pod wpływem drgań i zmian temperatury. Wkład opaski może być docinany na wymaganą długość. Wkładów nie można łączyć (wydłużać).

Opaski dostarczane są wraz z nalepkami identyfikacyjnymi (1 opaska = 1 naklejka), które umieszcza się w odległości nie większej niż 25 cm od wykonanego przejścia.