Opaska ogniochronna Pyroplex PPW4

Opaska ogniochronna Pyroplex PPW4 przeznaczona jest do wykonywania uszczelnień ogniochronnych od EI90 do EI120 przejść rur palnych przez przegrody wykonane z cegły, betonu, betonu komórkowego (w przypadku przejścia przez GK zastosuj kołnierze ogniochronne).

Opaski ogniochronne stosuje się wewnątrz ścian i stropów. Opaski ogniochronne zapewniają łatwość i szybkość montażu, zarówno w ścianach jak i w stropach. Są odporne na wilgoć i wodę, działanie promieni UV i ozonu, co powoduje trwałość i pewność jakości zabezpieczenia. Zastosowanie opasek umożliwia połączenie doskonałej dwugodzinnej ochrony przed przenikaniem ognia z estetycznym wyglądem wykończenia ścian i sufitów (opaska jest całkowicie ukryta w ścianie/stropie). Po zamontowaniu opaski, powstałe wolne przestrzenie wypełnia się zaprawą cementową, nie jest wymagane stosowanie żadnych dodatkowych specjalnych mas lub zapraw.

Opaska ogniochronna Pyroplex PPW4 – dostępne rozmiary:

Podane poniżej rozmiary odpowiadają średnicy zewnętrznej rury.

⌀55 mm, ⌀82 mm, ⌀110 mm, ⌀125 mm, ⌀160 mm

Opaska ogniochronna Pyroplex PPW4 – zalety stosowania:

Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania opasek jest uniknięcie ponoszenia kosztów dodatkowych materiałów pomocniczych (np. wełny mineralnej czy zamocowań). Zastosowanie opasek powoduje również redukcję hałasu wywołanego przesuwaniem się rur pod wpływem drgań i zmian temperatury. Wkład opaski może być docinany na wymaganą długość. Wkładów nie można łączyć (wydłużać).

Opaski dostarczane są wraz z nalepkami identyfikacyjnymi (1 opaska = 1 naklejka), które umieszcza się w odległości nie większej niż 25 cm od wykonanego przejścia. Jeśli potrzebujesz zakupić dodatkowe naklejki, przejdź tutaj.