Paroc Pyrotech Slab 160 płyty z wełny kamiennej

Płyty z wełny kamiennej Paroc Pyrotech Slab 160 przeznaczone są do wypełnień otworów przejść instalacyjnych w ścianach i stropach. Dzięki unikalnej kompozycji włókien i spoiwa nadaje się do malowania powierzchni. Nie występuje efekt ciągnących się za pędzlem włókien.

Do stosowania z Flame Cabel Pasta A i Flame Cabel Farba.

Płyty układane są w paczki, owijane w całości folią polietylenową i znakowane. W jednej paczce są 4 płyty o łącznej powierzchni 2,88 m2. Wymiary jednej płyty to 600 mm x 1200 mm, a grubość to 50mm.

  • Gęstość nominalna – 160 kg/m³
  • Euroklasa Reakcji na Ogień – A1
  • Palność – niepalna
  • Deklarowana Przewodność Cieplna w 10°C, λ10 – 0,039 W/mK
  • Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp – ⩽ 1 kg/m2

Wyroby PAROC z wełny mineralnej są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około 200°C. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza 1000°C.

Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/degradacji

Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu.

Niezmienność reakcji na ogień w wysokich temperatur

Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Klasyfikacja ogniowa produktu jest powiązana z zawartością związków organicznych, która pozostaje na stałym poziomie lub zmniejsza się w wyższej temperaturze.

Niezmienność oporu cieplnego z upływem czasu/degradacja

Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego.

Niezmienność oporu cieplnego wysokich temperaturach

Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego