Piana Piro Foam PF240

Piana Piro Foam PF240 to ogniochronna piana poliuretanowa. Piana wiąże się z wieloma rodzajami podłoża, jak beton, beton komórkowy, cegła, cegła ceramiczna, zaprawa mineralna, płyty gipsowo-kartonowe. Pianę dozuje się trzymając w pozycji odwróconej, do góry denkiem. Użycie piany może nastąpić po jej ogrzaniu do temperatury ok. 15°C i dokładnym wymieszaniu, które powinno trwać nie mniej niż 5 minut. Pianę można stosować do wypełniania szczelin i złączy liniowych do EI 240 oraz drzwi i okien wykonanych z drewna, metalu lub PCV klasy EI 60.

Piana Piro Foam PF240 – właściwości:

  • Teoretyczna wydajność z opakowania 750 ml – 38 dm³ utwardzonej pianki
  • Reakcji na ogień – klasa B-s1, d0
  • Dostępna w wersji pistoletowej lub wężykowej
  • Kolor żółty

Piana Piro Foam PF240 – stosowanie:

  1. Przed aplikacją pianki złącze należy oczyść z kurzu, rdzy, tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń. Dla zapewnienia prawidłowego utwardzenia należy zapewnić wilgoć otoczenia, w razie konieczności zwilżyć podłoże wodą.
  2. Przed użyciem ogrzej piankę do temperatury około 15⁰C i dokładnie wymieszaj, nie krócej niż 5 min. Po zdjęciu kołpaka ochronnego i założeniu aplikatora z wężykiem lub pistoletu pojemnik jest gotowy do użycia.
  3. Piankę dozuj trzymając w pozycji odwróconej, do góry denkiem.
  4. Po stwardnieniu piankę można przycinać, piłować, malować, pokrywać tynkiem lub gipsem.
  5. Po zakończeniu prac należy oznaczyć wykonane przejście naklejką dołączoną do produktu.

Informacje Dodatkowe:

Prace z użyciem pianki wykonuje się w temperaturze od +5⁰C do +30⁰C.

Wyrobu nie należy narażać na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. Pianka nie jest odporna na promieniowanie UV, należy ją chronić przed jego działaniem przez osłonięcie odpowiednim materiałem przeznaczonym do stosowania na elewacjach budynków np. zaprawą cementową, zaprawą gipsową, ogniochronną masą akrylową Piro Acrylic Sealant AC120, pastą ablacyjną Flame Cabel Pasta A lub farbą nawierzchniową.

Czas niezbędny na osiągnięcie pełnego utwardzenia pianki i odparowania palnych lotnych składników w celu uzyskania pełnej odporności ogniowej wynosi 14 dni.

Dokumentacja

Wydajność

38 dm³ utwardzonej pianki z jednego opakowania