Tabliczka do oznakowania

Tabliczka do oznakowania wykonanych ogniochronnych przejść instalacji przez przegrody. Tabliczkę należy umieszczać w odległości nie większej niż 25cm od znakowanego przejścia.

Tabliczkę można stosować z następującymi produktami: